- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 41/2021

ВЪПРОС: В работни или в календарни дни би следвало да бъде удължен срокът за изпитване при ползвани дни платен отпуск и/или дни във временна неработоспособност?