- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 40/2021

ВЪПРОС: Как би следвало да се изчисли среднодневното възнаграждение при изчисляване на обезщетение за неизползван отпуск? Коя ще бъде базата като брой работни дни – май или юни? Лицето ще бъде освободено, считано от 01.07.2021 г. Отработило е целия май и юни.