Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 40/2021

Автор: МТСП,
ВЪПРОС: Как би следвало да се изчисли среднодневното възнаграждение при изчисляване на обезщетение за неизползван отпуск? Коя ще бъде базата като брой работни дни - май или юни? Лицето ще бъде освободено, считано от 01.07.2021 г. Отработило е целия май и юни.