- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 4/2020

Имат ли право на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит служителите в държавната администрация, назначени по трудов договор на основание Кодекса на труда?