Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 4/2020

Автор: МТСП,
Имат ли право на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит служителите в държавната администрация, назначени по трудов договор на основание Кодекса на труда?