Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 39/2021

Автор: МТСП,
ВЪПРОС: Работя на непълно работно време 2 часа по основен трудов договор. Допълнително възнаграждение за ОНС "доктор“ как се полага - пропорционално на отработеното време ли или в пълен размер?