Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 38/2021

Автор: МТСП,
ВЪПРОС: Задължен ли е работодателят да предоставя брутна работна заплата на работещ по трудов договор, равна или по-голяма от месечния осигурителен доход за съответната заемана длъжност?