Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 37/2021

Автор: МТСП,
ВЪПРОС: С оглед възможностите, които дава чл. 139, ал. 4 от Кодекса на труда, за длъжностите готвач и сервитьор в ресторант сме въвели разпокъсано работно време за някои дни в месеца, през които те се явяват на работа от 07:00 до 11:00 часа и впоследствие от 17:00 до 21:30 часа. С така разпределеното работно време нарушаваме ли някоя от нормативните разпоредби на трудовото законодателство при условие, че спазваме изискуемите по закон междудневна и седмична почивка?