Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 36/2021

Автор: МТСП,
ВЪПРОС: Как следва да процедира работодател, когато назначава служител, който твърди, че има трудов стаж, но е изгубил трудовата си книжка и не може да я предостави? Следва ли работодателят да издаде нова книжка или при прекратяване на правоотношението да издаде дакументи за стаж (УП2 и УП3)? Има ли друга процедура, която да се приложи в такива случаи?