Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 35/2021

Автор: МТСП,
ВЪПРОС: На 29 юни ми изтича отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Имам натрупан платен отпуск от 2018, 2019 и 2020 г. Имам ли право на основание чл. 176 КТ да подам 14-дневно писмено уведомление до работодателя, с което да определя откога да ползвам този натрупан отпуск?