- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 34/2021

ВЪПРОС: Учителка навършва възраст за пенсиониране (61 години и 8 месеца) на 23.09.2021 г. Може ли директорът да й връчи 2-месечно предизвестие преди тази дата?