- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 33/2021

ВЪПРОС: Работя по график със смени по 12 ч., включително нощен труд и работа на официален празник.