Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 33/2021

Автор: МТСП,
ВЪПРОС: Работя по график със смени по 12 ч., включително нощен труд и работа на официален празник.