Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 32/2021

Автор: МТСП,
ВЪПРОС: Служител, който е в трудови правотношения и получава определен процент за придобит трудов стаж и професионален опит по оформени данни от трудовата книжка, предоставя нов документ, удостверяващ стаж за минало време. Предявява иск за преизчисление на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит със стара дата.