- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 3/2020

При прекратяване на трудов договор на служител работодателят длъжен ли е да изплати обезщетение за неползван платен годишен отпуск, който не е следвало да се ползва, поради изтекъл давностен срок?