- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 29/2021

Работник представя през месец април 2021 г. решение на ТЕЛК, обхващащо периода от 13.08.2019 до 01.03.2021 г., като претендира за правото си на ползване на отпуск в увеличения размер по чл. 319 КТ за минало време – от датата на неработоспособността – 13.08.2019 г. Служителят е назначен през 2017 г. Има ли право служителят на отпуск по чл. 319 КТ за минало време, при положение, че чак сега представя решението на ТЕЛК?