Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 29/2021

Автор: МТСП,
Работник представя през месец април 2021 г. решение на ТЕЛК, обхващащо периода от 13.08.2019 до 01.03.2021 г., като претендира за правото си на ползване на отпуск в увеличения размер по чл. 319 КТ за минало време - от датата на неработоспособността - 13.08.2019 г. Служителят е назначен през 2017 г. Има ли право служителят на отпуск по чл. 319 КТ за минало време, при положение, че чак сега представя решението на ТЕЛК?