- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 28/2021

Майка съм на дете в трети клас. Поисках от работодателя да ми разреши неплатен отпуск, но той ми отказа, защото още не съм използвала полагаемия ми се платен годишен отпуск. Правилно ли е това, при положение че сме в извънредна ситуация заради коронавируса?