Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 27/2021

Автор: МТСП,
Работник отговаря на условията за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст по чл. 69б, ал. 4 КСО. Отправено му е предизвестие за прекратяване на трудовия договор поради съкращаване на щата по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ. Работникът има право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ. Има ли право и на обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 КТ, при положение че ще се пенсионира и няма да започва работа през следващия месец?