- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 26/2021

С какви документи работодателят доказва, че работник по трудов договор е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, и договорът му може да бъде прекратен с предизвестие на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ?