Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 26/2021

Автор: МТСП,
С какви документи работодателят доказва, че работник по трудов договор е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, и договорът му може да бъде прекратен с предизвестие на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ?