- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 25/2021

Служители, назначени по реда на ПМС № 66 от 1996 г., освен полагаемия се отпуск по чл. 155, ал. 4 КТ в размер на 20 работни дни, имат ли право и на допълнителен отпуск по чл. 156, ал. 1 КТ?