- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 24/2021

През 2021 г. учителите имат право на 56 работни дни платен годишен отпуск. Когато не са използвани всичките 56 работни дни, колко от тях могат да бъдат отложени за 2022 г.?