- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 23/2021

Предстои увеличение на основните месечни заплати в дружеството. Има двама служители с допълнителни трудови договори по чл. 110 и 111 КТ. Трябва ли да се увеличат заплатите и на тези служители?