- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 22/2021

Учителка ползва трето последователно майчинство, което предстои да приключи. В какъв размер е платеният годишен отпуск за двете години майчинство – по 54 работни дни годишно като педагогически специалист, или по 20 работни дни, както е по Кодекса на труда за всички?