Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 21/2021

Автор: МТСП,
До 15 август 2021 г. съм в отпуск по майчинство. Фирмата, в която работя, е пред фалит. От счетоводството ми казаха, че ако след изтичане на майчинството фирмата е обявила фалит, няма да мога да ползвам полагащия ми се платен годишен отпуск и няма да имам право на обезщетение за безработица. Какво мога да направя в случая?