- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 20/2021

Когато работникът прекратява срочен трудов договор поради това, че постъпва на работа по трудов договор за неопределено време, необходимо ли е да представи на работодателя си документи, които да удостоверяват това обстоятелство?