Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 2/2021

Автор: МТСП,
ВЪПРОС: Има ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ за времето, през което е останал без работа, служител, който получава пенсия за осигурителен стаж и възраст, чийто трудов договор е прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ – при намаляване на обема на работата? Какъв е срокът за предявяване […]