Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 2/2020

Автор: МТСП,
Служител, който има 13 години трудов стаж при работодателя, подава молба за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ (поради болест) и е придобил право на пенсия за втора категория труд. Може ли да му бъдат изплатени едновременно обезщетенията по чл. 222, ал. 2 КТ (2 заплати) и по чл. 222, ал. 3 КТ (6 заплати)?