Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 19/2021

Автор: МТСП
Имат ли право на неплатен отпуск по чл. 167а КТ работещите родители на дете, което посещава детска градина, за която се заплаща такса?