- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 18/2021

За периода на незаконното уволнение начислява ли се допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на работника?