Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 18/2021

Автор: МТСП,
За периода на незаконното уволнение начислява ли се допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на работника?