- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 17/2021

Наследниците на починал работник или служител имат ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда?