- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 17/2020

Започнах работа на срочен трудов договор с 3-месечен изпитателен срок. В края на третия месец работодателят удължи изпитателния срок с още два месеца, а в края на този период – с още един месец. Длъжността ми не е променяна. Това законно ли е?