Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 15/2020

Автор: МТСП,
Всички работници и служители по колективен трудов договор имат право на 30 работни дни платен годишен отпуск, включително и тези, които имат решения на ТЕЛК. Полага ли се на работниците с решения от ТЕЛК и допълнителен отпуск, и ако да, на какво основание?