- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 14/2021

През май 2021 г. ще подам документи за пенсиониране. Имам необходимата възраст, както и стаж. Работя в предприятието повече от 20 години. Трябва ли да прекратят трудовия ми договор, за да получа шестте заплати при пенсиониране?