Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 14/2020

Автор: МТСП,
В случай че по време на неплатен отпуск от основния работодател работник или служител работи по втори трудов договор при друг работодател, трудов стаж ще бъде зачетен при втория работодател. Това означава ли, че допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит трябва да се начисли при втория работодател?