- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 13/2020

Полага ли се платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден на работещите по график?