Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 13/2020

Автор: МТСП,
Полага ли се платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден на работещите по график?