- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 12/2021

Има ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ за времето, през което е останал без работа, служител, който получава пенсия за осигурителен стаж и възраст, чийто трудов договор е прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ – при намаляване на обема на работата?