- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 12/2020

Работя на трудов договор и ми предстои пенсиониране като категориен работник. Стажът ми за категория труд е придобит на предходна работа, при друг работодател. Сега, след като се пенсионирам, сегашният ми работодател може ли да ме уволни на основание, че вече съм пенсионер?