- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 11/2021

Какви действия следва да предприеме работодателят при отмяна на болничен лист за временна неработоспособност?