Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 11/2021

Автор: МТСП,
Какви действия следва да предприеме работодателят при отмяна на болничен лист за временна неработоспособност?