- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 104/2020

На колко дни отпуск има право работник или служител при сключване на брак? Какъв е размерът на отпуска и кога се ползва?