Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 103/2020

Автор: МТСП,
Работник е упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Работодателят може ли да му връчи предизвестие за прекратяване на трудовия договор и след това да го прекрати на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ?