- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 102/2020

Може ли да се връчи предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 10б КТ за прекратяване на трудов договор на работещ пенсионер по време на представен болничен, отсъствие за временна неработоспособност? И ако да, как се връчва предизвестието – лично или по пощата? Откога започва да тече срокът на предизвестието?