- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 100/2020

Работник е на ненормирано работно време. По време на почивните дни – 06.09.2020 и 07.09.2020 г. работи извънредно, съответно 9 часа на 06.09. и 7 часа на 07.09.