Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 10/2021

Автор: МТСП,
ВЪПРОС: Когато работникът прекратява срочен трудов договор поради това, че постъпва на работа по трудов договор за неопределено време, необходимо ли е да представи на работодателя си документи, които да удостоверяват това обстоятелство? ОТГОВОР: Съгласно чл. 327, ал. 1, т. 7 КТ, когато работникът или служителят работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. […]