Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 10/2020

Автор: МТСП,
При прекъсване на трудовия стаж при един и същ работодател с регистрация в бюрото по труда и с право на обезщетение за безработица за 4 месеца „губи“ ли се правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ в размер на брутната работна заплата за 6 месеца?