Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 1/2021

Автор: МТСП,
ВЪПРОС: Какви действия следва да предприеме работодателят при отмяна на болничен лист за временна неработоспособност? Как се отбелязва в присъствена форма (обр. 76) отсъствието на служител в дните на отменен болничен лист, като самоотлъчка или по друг начин? ОТГОВОР: По време на действие на трудовото правоотношение работникът или служителят следва да се явява на работа […]